Gravlegater

Tradisjonelt sett er det kun kirken som forvalter avtaler for flerårig gravstell også kalt gravlegater. Gravstellerne har inngått et samarbeide med en privat aktør som har spesialisert seg på forvaltning av slike legater – Gravlegater AS