Leveransevilkår

Våre leveransevilkår omhandler vår leveranse av gravstell og tjenester som naturlig faller under dette.

Gravstellerne leverer tjenester som innbefatter planting og behandling av friske blomster og planter. Vi søker alltid å velge leverandører som leverer den beste kvalitet som gjør at vi kan oppfylle våreforpliktelser ovenfor våre kunder.

Blomstergaranti
Gravstellerne har garanti som tilsier at dersom man opplever at blomster er visnet eller ødelagt vil vi erstatte blomstene uten ekstra kostnader for kunden så raskt vi kan etter at vi er litt godt kjent med hendelsen.

Vi steller og vanner gravstedet i henhold til vær og vekstforhold og vil alltid gjøre vårt ytterste for å holde gravstedet i topp stand til enhver tid gjennom sesongen.

Dersom blomstene visner, blir ødelagt av vær eller dyr eller blir fjernet av andre gjelder blomstergarantien som beskrevet.

Force Majeure

Det kan ikke forventes at Gravstellerne garanterer for at blomstene alltid står til kundens forventninger. Det er en mulighet at man kommer til en grav der blomstene har visnet og at Gravstellerne
ikke har fanget dette opp i forkant. Det vil i stor grad være logistikk som avgjør når vi er og steller på gravene. Logistikken påvirkes i av vær, leveranser, sykdom og andre uforutsette omstendigheter.

Gravstellerne gjør til enhver tid vårt ytterste for at blomstene skal være frodige og bidra til et mangfold og en god opplevelse når man besøker sitt gravsted.

Fremmede blomster

Gravstellerne kan ikke påta seg ansvar ved å vedlikeholde blomster som er plantet i bedet av andre. Dette gjelder også blomster som allerede er plantet i bedet når vi skal utføre stell. Vi vil uansett stelle fremmede blomster etter beste evne.

Dersom det er praktisk mulig vil Gravstellerne prøve å videreplante blomster som andre har plantet, når vi utfører vårt stell.

Er det blomster i bedet som er visne eller vi ser ikke vil klare seg fremover, vil de blir fjernet uten videre varsel.

Busker og andre planter som tilhører gravstedet vil i utgangspunktet ikke stelles av Gravstellerne. Dersom kunden ønsker klipp og trim av busker, kommer dette i tillegg til selve stelleveransen og kan gi ettillegg i prisen.

Kundens blomsterønsker

Gravstellerne har som uttalt mål å variere våre blomsterleveranser for å gi en god variasjon på kirkegården. Og vi imøteser egne ønsker fra våre kunder så lenge de er praktisk gjennomførbare for oss og kan leveres gjennom vår blomstersortiment.

Gravstellerne forbeholder seg retten til å ikke følge en kundes blomsterønsker dersom det medfører; en for stor økonomisk følge, ikke er praktisk gjennomførbart, blomstene ikke er tilgjengelig hos vår leverandør eller det ikke er forsvarlig i forhold til vær og vekstforhold på gravstedet.

Dersom vi har plantet andre blomster på bakgrunn av overstående, gir det ikke rett til å kreve erstatningsblomster eller refundering.

Vanningstjenester

Der vi kun leverer vanningstjeneste bortfaller alt ansvar Gravstellerne har for å hindre de blomstene som er plantet fra å visne. Vi vil vanne bedet etter beste evne, på lik linje og like ofte som de andregravstedene vi har på samme kirkegård.

Refundering

Dersom man ønsker å si opp tjenesten man har bestilt i løpet av året, er det fullt mulig. Gravstellerne vil da ta en vurdering av det som er levert av tjenester i løpet av sesongen og tilbakebetale et restbeløp.

Endring av tjenester

Som kunde har man full mulighet til å endre sin bestilling av tjenester i løpet av sesongen, så fremt tjenesten man ønsker å avbestille ikke allerede er levert. For eksempel kan man ikke avbestille et vårstell i
mai. Men man kan da avbestille et høststell. Og har man tidligere bestilt et Vår og Sommerstell, er det fullt mulig å etterbestille et Høststell osv.

Frist for bestilling

Gravstellerne opererer ikke med frister for bestilling. Vi vil alltid prøve å levere det kunden ønsker til enhver tid. Men vi forbeholder oss retten til å ikke levere et stell dersom vi er kommet for langt ut i
sesongen.

Årlig avtale

Gravstellerne baserer seg ikke på langvarige avtaler dersom det ikke er inngått en egen legatavtale i forkant. Men Gravstellerne tar utgangspunkt i at kundene ønsker å fortsette med vår leveranse fra år
til år dersom annet ikke er kommunisert til oss.

Betaling av våre tjenester

Vi fakturer våre kunder i februar for det inneværende året. Fakturaen som da mottas er basert på hele fjorårets bestilling, dersom kunden ikke har opplyst om annet i forveien.Det er allikevel fullt mulig å endre tjenester etter at man har mottatt faktura. Ta kontakt med oss så vil vi justere etter kundens ønske.

BESTILL NÅ

VI RENSER OG VASKER GRAVSTEINEN

MOTTATT FAKTURA FRA OSS ?

Vi svarer deg enklest via mail. Det er mange som ringer akkurat nå.