Leveransevilkår

Våre leveransevilkår beskriver vår leveranse av gravstell og tjenester som naturlig faller under dette.

Gravstellerne leverer tjenester som innbefatter planting og stell av friske blomster og planter. Vi søker alltid å velge leverandører som leverer den beste kvalitet som gjør at vi kan oppfylle våreforpliktelser ovenfor våre kunder.

Blomstergaranti
Gravstellerne har garanti som tilsier at dersom man opplever at blomster er visnet eller ødelagt vil vi erstatte blomstene uten ekstra kostnader for kunden. Bytte av blomster skjer så raskt vi kan etter at vi er gjort kjent med hendelsen, dog alltid innenfor 10 virkedager.

Vi steller og vanner gravstedet i henhold til vær og vekstforhold. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å holde gravstedet i tilfredstillende stand til enhver tid gjennom hele sesongen.

Dersom blomstene visner, blir ødelagt av vær eller dyr eller blir fjernet av andre gjelder blomstergarantien som beskrevet ovenfor.

Frister ved planting
Gravstellerne plikter å plante gravstedet med vårstell slik at dette er ferdig plantet innen 17. mai. Gravstellerne kan ikke starte planting før kirkegården hvor gravstedet ligger har skrudd på vann. Sommerblomster vil bli plantet etter vårblomstenes beskaffenhet og lokale værforhol. Kunder som har sommerstell og ikke vårstell kan forvente at gravstedet er stelt innen 20. juni. Deretter holdes gravstedet kontinuerlig stelt i hht inngått avtale.


Fremmede blomster
Gravstellerne kan ikke påta seg ansvar ved å vedlikeholde blomster som er plantet i bedet av andre enn Gravstellerne. Dette gjelder også blomster som allerede er plantet i bedet når vi skal utføre stell. Vi vil uansett stelle fremmede blomster etter beste evne, men blomstergarantien gjelder ikke for disse blomstene.

Dersom det er praktisk mulig vil Gravstellerne prøve å videreplante blomster som andre har plantet, når vi utfører vårt stell.

Er det blomster i bedet som er visne eller vi ser ikke vil klare seg fremover, vil de blir fjernet uten videre varsel.

Busker og andre planter som tilhører gravstedet vil i utgangspunktet ikke stelles av Gravstellerne. Dersom kunden ønsker klipp og trim av busker, kommer dette i tillegg til selve stelleveransen og kan gi ett tillegg i prisen.

Kundens blomsterønsker
Gravstellerne har som uttalt mål å variere våre blomsterleveranser for å gi en god variasjon på kirkegården. Vi imøteser egne ønsker fra våre kunder så lenge de er praktisk gjennomførbart for oss og kan leveres gjennom vår blomstersortiment.

Gravstellerne forbeholder seg retten til å ikke følge en kundes blomsterønsker dersom det medfører; en for stor økonomisk følge, ikke er praktisk gjennomførbart, blomstene ikke er tilgjengelig hos vår leverandør eller det ikke er forsvarlig i forhold til vær og vekstforhold på gravstedet.

Dersom vi har plantet andre blomster på bakgrunn av overstående, gir det ikke rett til å kreve erstatningsblomster eller refundering.

Vanningstjenester
Der Gravstellerne kun leverer vanningstjeneste bortfaller alt ansvar utover selve vanningen.  Vi vil vanne bedet etter beste evne, og på lik linje og like ofte som de andre gravstedene vi har på samme kirkegård.

Avbestilling
Dersom man ønsker å si opp tjenesten man har bestilt i løpet av året, er det fullt mulig. I utgangspunktet gir slik avbestilling ikke rett til refusjon da blomster og tilleggsprodukter bestilles tidlig på året basert på volum. Se forøvrig eget punkt om selvvanningskasser.

Endring av tjenester
Det er mulig l å endre bestilling av tjenester i løpet av sesongen. Endringen i tjeneste må imidlertdig varsles Gravstellerne i god tid før endringen skal tre i kraft og mellomregning vil utføres. I utgangspunktet refunderes ikke allerede innbetalt beløp, men avregnes mot neste faktura.

Frist for bestilling
Gravstellerne opererer ikke med frister for bestilling. Vi vil alltid prøve å levere det kunden ønsker til enhver tid. Men vi forbeholder oss retten til å ikke levere et stell dersom vi er kommet for langt ut i
sesongen.

Årlig avtale
Gravstellerne baserer seg ikke på langvarige avtaler dersom det ikke er inngått en egen legatavtale i forkant. Men Gravstellerne tar utgangspunkt i at kundene ønsker å fortsette med vår leveranse fra år
til år dersom annet ikke er kommunisert til oss.

Betaling for våre tjenester
Vi fakturer våre kunder i februar for det inneværende året. Fakturaen som da mottas er basert på hele fjorårets bestilling, dersom kunden ikke har opplyst om annet i forveien.Det er allikevel fullt mulig å endre tjenester etter at man har mottatt faktura. Ta kontakt med oss så vil vi justere etter kundens ønske.

Selvvanningskasser
Dersom man bestiller «Full pakke» så monterer Gravstellerne selvvanningskasse som kunden deretter betaler årlig leie for så lenge vi leverer stelltjenester. Dersom kunde avslutter kundeforhold hos Gravstellerne kan selvvanningskassen enten kjøpes eller man må betale for demontering for kasse. Prisen er i hht vår gjeldene prisliste ved avsluttet kundeforhold.

Force Majeure
Det kan ikke forventes at Gravstellerne
garanterer for at blomstene alltid står til kundens forventninger. Det
er en mulighet at man kommer til en grav der blomstene har visnet og at
Gravstellerne
ikke har fanget dette opp i forkant. Det vil i stor
grad være logistikk som avgjør når vi er og steller på gravene.
Logistikken påvirkes i av vær, leveranser, sykdom og andre uforutsette
omstendigheter.

Gravstellerne gjør til enhver tid vårt ytterste for at blomstene skal
være frodige og bidra til et mangfold og en god opplevelse når man
besøker sitt gravsted.


BESTILL NÅ

VI RENSER OG VASKER GRAVSTEINEN

MOTTATT FAKTURA FRA OSS ?

Vi svarer deg enklest via mail. Det er mange som ringer akkurat nå.